Гісторыя Беларусі

Беларусь старажытная і Беларусь сучасная на старонках "Жыве Беларусі".
Веданне гісторыі сваёй краіны, сваёй Бацькаўшчыны - ёсць той мінімум, якім павінен валодаць кожны адукаваны чалавек, а тым больш грамадзянін, які жадае паспрыяць развіццю той дзяржавы, дзе ён нарадзіўся і жыве. Адчуванне чалавекам, на аснове гістарычных ведаў, сваёй гістарычнай спадчыны, якая непарыўна вядзецца ад яго продкаў з самых старажытных часоў, духоўна абагачае яго, робіць упэўненым у заўтрашнім дні і натхняе на новыя здзяйсненні, на шчырую працу дзеля сваіх нашчадкаў, дзеля сваёй краіны.

Далей

Новыя артыкулы
Гістарычны каляндар
24 красавіка 1794 г. Найвышэйшая рада Вялікага княства Літоўскага

Часовы рэвалюцыйны ўрад у ВКЛ (Літве і Заходняй Беларусі) у час паўстання 1794 г. Створаны ў пачатку паўстання пасля таго, як паўстанцы ўзялі ўладу ў Вільні…

26 красавіка 1986 Аварыя на Чарнобыльскай АЭС

На Беларусь выпала больш за 70% радыёактыўнага пылу, які ўзьняўся з ахопленай полымем АЭС. Была забруджаная чвэрць тэрыторыі рэспублікі. У зоне высокай забруджанасьці радыёактыўным цэзіем-137 апынуліся больш за 2,2 млн чалавек…

27 красавіка 1584 Памёр Мікалай Радзівіл Руды

Ваявода трокскі, вялікі гетман літоўскі, вялікі канцлер літоўскі, пераможца бітвы на рацэ Вуле…

28 красавіка Дзень памяці Кірылы Тураўскага

Творы Тураўскага і сёння захапляюць вобразнасцю і пранікнёнасцю, прастатою і шчырым клопатам пра духоўную дасканаласць суайчыннікаў. Да нашых дзён зберагліся восем ягоных «словаў»-казанняў, некалькі павучальных аповесцяў…

Новыя выявы ў галерэі
Падпіска на рассылку
Гістарычныя навіны