Археалогія

 • К истории населения Белоруссии в раннем железном веке
  А.А. Егорейченко Каментароў: 2
  В конце 20-х годов нашего столетия А. Н. Лявданским установлено, что в железном веке в Центральной и Южной Белоруссии были распро­странены памятники двух различных культур: 1 — древности так назы­ваемого «литовского» типа, отождествляемые в настоящее...
 • Гісторыя вывучэння культуры штрыхаванай керамікі
  А.А. Егарэйчанка
  Культура штрыхаванай керамікі атрымала сваю назву па спосабу апрацоўкі і арнаментацыі паверхні пасудзін. Першыя адрывачныя звесткі пра яе помнікі на тэрыторыі Беларусі адносяцца да XIX ст...
 • Археалагічныя помнікі мілаградскай культуры
  М.І. Лашанкоў
  На тэрыторыю Беларусі прыпадае паўночная частка арэала мілаградскай культуры. У пачатку жалезнага веку (VII—VI стст да н э ) насельніцтва плямёнаў мілаградскай культуры рассялілася пераважна на Палессі і ў Верхнім Падняпроўі...
 • Тэрыторыя і варыянты мілаградскай культуры
  С.Я. Рассадзін
  Як вядома, мілаградская археалагічная культура сваю назву атрымала па адным з помнікаў - гарадзішчу каля в. Мілаграды ў Рэчыцкім раёне, даследаванні якога пачаў Ю.У. Кухарэнка. Ім жа была прапанавана і назва...
 • Храналогія і этнічная прыналежнасць мілаградскай культуры
  С.Я. Рассадзін
  Мілаградскія помнікі генетычна звязаныя з лебядоўскімі і, наадварот, няроднасныя зарубінецкім, з якімі яны часткова сінхронныя. Мілаградская культура зарубінецкага часу захоўвалася ў асобных пэўных раёнах, дае потым ёй на змену прыйшлі старажытнасці...
 • Проблема датирования начала славянского этногенеза
  Э. Загорульский Каментароў: 2
  Важнейшей задачей в исследовании этногенеза славян является установление хронологических рамок, внутри которых протекало их оформление в качестве особой этнической группы...
 • Балтские памятники второй половины первого тысячелетия н.э на территории Беларуси
  Э. Загорульский Каментароў: 1
  Археологические памятники Белоруссии, непосредственно предшествовавшие древнерусскому периоду, до сих пор еще недостаточно изучены. По-разному определяется их этническая принадлежность. Лишь славянская принадлежность памятников пражско-корчакского...
 • Каменный век Беларуси
  Э. Загорульский Каментароў: 4
  Пранікненне першых людзей на тэрыторыю Беларусі вызначалася двума момантамі: хуткасцю распаўсюджвання чаоавека з месц свайго першапачатковага пражывання і прыродна-кліматычнымі ўмовамі Беларусі...
 • Начало формирования населения Беларуси
  Э. Загорульский Каментароў: 8
  У любой гісторыі ёсць шмат цікавых сюжэтаў. Але няма, напэўна, такога чалавека, якога б не цікавіла паходжанне свайго народа. Раздзел аб этнасах, аб паходжанні (этнагенэзе) свайго народа, яго этнічных каранях – адзін з самых прывабных і загадкавых...
 • Формирование полоцких кривичей
  Г.В. Штыхов Каментароў: 1
  На территории Северной Беларуси (Витебская область) до образования Киевского государства (Руси) в результате сложных этнических процессов происходило формирование западной ветви кривичей или "полочан", т. е. полоцких кривичей...