Найноўшая гісторыя

Гэты раздзел прысвечаны падзеям апошняга стагоддзя, станаўленню беларускай нацыі, утварэнню першай беларускай дзяржавы БНР, асаблівасцям удзелу беларускіх нацыянальных фармаванняў у другой сусветнай вайне, беларускаму вызвольнаму руху, ваеннаму і паваеннаму антыбальшавіцкаму супраціву і іншым цікавым акалічнасцям беларускай гісторыі найноўшага перыяду.

 • Гісторыя Беларусі ў картах (1917-1945 гг.)
  Белкартаграфія
  ...
 • БНР і барацьба за незалежнасць (1918-1921)

 • Беларускі рух пачатку 20ст. і ідэя палітычнай нацыі
  А. Смалянчук
  З'яўленне iдэi палiтычнай нацыi ў грамадскiм i палiтычным жыццi Беларусi i Лiтвы непарыўна звязана з феноменам т.зв. краёвасцi пачатку ХХ ст...
 • Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі
  А. Сідарэвіч Каментароў: 4
  Першая спроба ўтварэння беларускай дзяржаўнасці мела вялікае гістарычнае значэнне. Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі і дзейнасць яе Рады зрабілі ўплыў на развіццё нацыянальнай самасвядомасці беларускага народа...
 • Слуцкае паўстанне. На крутым павароце гісторыі
  А. Грыцкевіч Каментароў: 3
  Пад час мірных перагавораў у сталіцы Латвіі Рызе паміж савецкай расійска-ўкраінскай дэлегацыяй, з аднаго боку, і польскай, з другога, вызначаўся лёс Беларусі і савецка-польскай граніцы...
 • Штурм Рэчыцы войскамі генерала Станіслава Булак-Балаховіча ў лістападзе 1920 году
  А. Латышонак Каментароў: 8
  Армія генерала Булак-Балаховіча афіцыйна называлася Асобнай саюзнай арміяй. Такая назва дакладна адлюстроў­вала яе сутнасьць, паколькі армія была мілітарным увасаб­леньнем палітычнага саюзу Беларускага і Рускага палітычных камітэтаў...
 • Антыбальшавіцкія паўстаньні і партызанская барацьба на Беларусі
  Ю. Віцьбіч Каментароў: 9
  Змаганьне беларускіх партызанаў з расейскім бальшавізмам настолькі гераічнае і зьмястоўнае, што для адлюстраваньня яго зусім ня трэба карыстацца вымысламі, якія зьневажаюць Сьвятую Памяць загінуўшых партызанаў і падрываюць давер да іхняга змаганьня ў...
 • Антыбальшавіцкі рух у Беларусі (1919—1921)
  К. Маль Каментароў: 3
  Палiтычная сiтуацыя, у якой апынулася Беларусь пасля 1917 г., была даволi складанай. З аднаго боку канец iснавання Расiйскай iмперыi даваў беларускаму народу шанс утварыць самастойную нацыянальную дзяржаву...
 • Міжваенны перыяд (1921-1939)

 • Беларуская вайсковая акруга ў міжваенны перыяд (1921-1939). Спробы беларусізацыі
  В. Праўрацкі Каментароў: 21
  Міжваенны перыяд Беларускай вайсковай акругі (БЕЛВА) - адзін з найбольш слаба даследаваных у айчыннай гістарыяграфіі. Між тым, у войску па тым часе адбывалася шэраг вельмі значных працэсаў, якія істотна паўплывалі на фарміраванне дзяржаўнасці маладой...
 • Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі
  С. Кандыбовіч Каментароў: 24
  Дзеячы беларускага нацыянальнага руху, іх наступнікі і вучні былі знішчаныя. Беларускі народ перажыў страшэнную страту, ён застаўся без сваіх нацыянальных настаўнікаў, моладзь - без выхавацеляў...
 • «Айцы» БССР і іхны лёс
  А. Калубовіч Каментароў: 4
  Нарыс ""Айцы" БССР і іхны лёс", які мы прапануем увазе нашых паважаных чытачоў, ставіць мэту выясьніць, як паўстала БССР і які лёс спаткаў ейных творцаў...
 • Рэпрэсіі супраць беларускай iнтэлiгенцыi і сялянства ў 1930—1940 гады
  І. Кузьняцоў Каментароў: 7
  Першая хваля масавых рэпрэсiй, распачатая ў канцы 20-х гг., доўжылася амаль да сярэдзiны 30-х. За гэты перыяд у нашай краіне было рэпрэсавана больш за 46 тысяч чалавек...
 • Голад 1932—1934 гг. і БССР
  І. Раманава Каментароў: 8
  Трагедыя карэнілася ў тым, што ўлада голад не прызнавала, таму не магла весціся размова і аб выратаванні людзей: няма голаду - няма і праблемы. Аднак у парадку заспакаення грамадскай думкі было расстраляна 10 кіраўнікоў Наркамата земляробства СССР...
 • Беларускі нацыянальны рух у польскіх узброеных сілах (1921–1947)
  Ю. Грыбоўскі
  Як вядома, пасля Рыжскай мірнай дамовы заходняя частка Беларусі з колькасцю насельніцтва звыш 3 млн. жыхароў, з якіх пераважную большасць складалі беларусы, апынулася ў межах Польскай дзяржавы...
 • Да пытання аб пранямецкіх і антысавецкіх настроях у БССР перад II сусветнай вайной
  І. Лялькоў Каментароў: 3
  Выглядае на тое, што на пачатку нямецка–савецкай вайны 1941––45 г. значная частка насельніцтва Беларусі, у моц свайго варожага стаўлення да Савецкай улады, была псіхалагічна гатовая да падтрымкі новага рэжыму...
 • Другая сусветная вайна (1939-1945)

 • Аб'яднанне Беларусі ў 1939 г. і «гістарычная справядлівасць»
  А. Трафімчык Каментароў: 17
  Вераснёўскія наступствы пакта Молатава - Рыбентропа, прызнанага сусветнай супольнасцю злачынным, у дачыненні да Беларусі многімі лічацца справядлівымі. Пры гэтым амаль не звяртаецца ўвага на тое, што вераснёўская акцыя Савецкага Саюза супярэчыла...
 • Верасень 1939 г. у савецкай і беларускай гістарыяграфіі
  А. Смалянчук
  У верасні-кастрычніку 1939 г. асіміляцыйны гвалт над беларусамі, што меў месца ў ІІ Рэчы Паспалітай, змяніўся іншым. Характэрнымі рысамі курса камуністычных уладаў Беларусі стала фізычнае вынішчэнне беларускай нацыянальнай эліты...
 • Савецкія рэпрэсіі ў Заходняй Беларусі (кастрычнік 1939 — чэрвень 1941 гг.)
  Ю. Грыбоўскі Каментароў: 3
  Пасля інкарпарацыі Заходняй Беларусі ў склад СССР новыя ўлады на далучаных тэрыторыях распачалі хвалю мерапрыемстваў, накіраваных на грамадска-палітычныя і сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні...
 • Нямеччына й беларускі нацыянальны рух напярэдадні й у першыя гады Другое Сусьветнае Вайны
  У. Сакалоўскі, У. Ляхоўскі Каментароў: 6
  Шэраг фактараў перашкаджаў беларускім нацыянальным дзеячам дабіцца істотных посьпехаў на шляху стварэньня моцнага аб’еднанага каардынацыйнага цэнтру. Галоўным-жа фактарам тут была, якраз, пазіцыя саміх нямецкіх уладаў...
 • Развіццё савецкага партызанскага руху
  Ю. Туронак Каментароў: 3
  29 чэрвеня 1941г. - Савет народных камісараў СССР і ЦК ВКП(б) выдалі дырэктыву, у якой заклікалі партыйныя арганізацыі распачаць падпольную і партызанскую барацьбу ў раёнах, пакінутых Чырвонай Арміяй пры адступленні...
 • Метады акупацыі ў Беларусі
  Ю. Туронак Каментароў: 9
  У артыкуле прыводзіцца шмат фактаў з акупацыйнага жыцця, падаецца падрабязная статыстыка нямецкіх антыпартызанскіх акцый, апісваецца супрацьстаянне Кубэ з рэпрэсіўнай палітыкай СС...
 • Дзейнасць групы Фабіяна Акінчыца (1939-1943)
  Ю. Туронак Каментароў: 1
  Пытанне пра тое, у якой ступені імкненне Ф. Акінчыца да ўлады было выклікана патрыятычнымі пачуццямі ці асабістымі амбіцыямі, застаецца дыскусійным. He падлягае сумненню адно - ва ўмовах нямецкай акупацыйнай палітыкі і вынікаў вайны яны былі...
 • Роля Мікалая Пахлябаева ў падрыхтоўцы замаху на Вільгельма Кубэ
  Ю. Туронак Каментароў: 2
  Пасля смерці Сталіна і разгрому цягам 1953 і кіраўніцтва органаў дзяржбяспекі ў Савецкім Саюзе ўзнікла новае становішча, якое дазваляла ігнараваць стаўленне гэтага ведамства да пытання забойства Кубэ...
 • Падзея невыгодная для ўсіх. (Беларуская моладзь у проціпаветранай ахове Нямеччыны)
  Ю. Туронак Каментароў: 1
  Прычыны ўдзелу моладзі ў абароне нямецкага неба напэўна былі розныя. Для адных гэта была бясплатная пуцёўка ў Эўропу, прыгодніцтва, ці шуканьне занятку або лепшай долі пасьля вайны. Аднак большасьць кіравалася пачуцьцём патрыятызму і неўспрыманьнем...
 • Саюз Беларускай Моладзі ў Нямеччыне
  Ю. Туронак
  Летам 1941 г. у берлінскім міністэрстве акупаваных усходніх абшараў (Ostministerium, OMi) праектавалася стварэнне аддзела моладзі для распрацоўкі канцэпцыі моладзевай палітыкі на Ўсходзе...
 • Части охраны правопорядка: от самообороны до белорусской полиции
  О. Романько Каментароў: 2
  Первые подразделения местной полиции и самообороны начали создаваться в Белоруссии еще до организации на ее территории генерального округа. Как правило, подобная инициатива исходила от соответствующих органов вермахта...
 • Молодежные военизированные формирования
  О. Романько Каментароў: 6
  Молодежные националистические организации, действовавшие на территории Белоруссии в годы оккупации, не были, естественно, добровольческими формированиями в прямом смысле этого слова...
 • Новогрудский кавалерийский эскадрон
  О. Романько Каментароў: 1
  Неизвестный автор воспоминаний об эскадроне писал, что "белорусскому народу не было на кого надеяться. Оставалась одна надежда - вера в собственные силы. Это был единственный момент, который доминировал в Новогрудском эскадроне...
 • Белорусская Краевая Оборона (февраль - июнь 1944 г.). К вопросу о некоторых аспектах немецкой оккупационной политики на територии СССР
  О. Романько Каментароў: 7
  В целом, приходится согласиться с немецким историком Н. Мюллером, который писал, что "кампания по организации БКА... закончилась неудачно". Военные цели, из-за которых она создавалась немцами, достигнуты не были...
 • Белорусские коллаборационистские формирования в эмиграции (1944-1945): Организация и боевое применение
  О. Романько Каментароў: 5
  Во второй половине июля 1944 года руководство БЦР окончательно обосновалось в Берлине и вновь приступило к активной работе. Чтобы на деле доказать свою решимость и дальше продолжать борьбу с большевизмом, Радослав Островский планировал воссоздать БКА...
 • Восточные добровольцы в вермахте, полиции и СС. Белоруссия.
  С. Дробязько, А. Каращук Каментароў: 6
  В оккупированной немцами Белоруссии подразделения местной полиции первоначально создавались при городских и поветовых (районных) управах в качестве отделов, однако затем они были переведены в подчинение немецкой охранной полиции (Schutzpolizei)...
 • Беларускі легіён СС: міфы і рэчаіснасць
  Ю. Грыбоўскі Каментароў: 3
  Варта засяродзіцца на колькасці беларусаў, якія ў гады Другой сусветнай вайны служылі ў фармаваннях і войсках, што знаходзіліся ў падпарадкаванні СС. Гісторык А. Мунас падае прыблізную колькасць беларусаў у войсках СС - каля 12 тыс...
 • Першы беларускі штурмовы зьвяз
  Ю. Грыбоўскі
  Гісторыя дзейнасьці 1-га Беларускага штурмовага зьвязу была кароткай. Але сам факт існаваньня гэтага аддзелу камандас сьведчыць пра тое, што ўгады Другой сусьветнай вайны сярод беларусаў прысутнічалі асобныя прадстаўнікі, якія спрабавалі стварыць...
 • Беларусы ў Польскім войску ў СССР, Польскай арміі на Ўсходзе, Другім польскім корпусе (1941—1947)
  Ю. Грыбоўскі
  Гісторыя баявога шляху нашых суайчыньнікаў у складзе Польскіх узброеных сілаў пад брытанскай камандай бярэ свой пачатак зь лета 1941 г...
 • Злачыннасць у Беларусі ў гады нацысцкай акупацыі (1941-1944)
  Я. Грэбень
  Праблема злачыннасці, уласцівая любому грамадству, абвастраецца ў час розных катаклізмаў. Злачыннасць была характэрна і для Беларусі пад час нацысцкай акупацыі. На падставе архіўных крыніц ахарактарызуем асноўныя віды правапарушэнняў, іх прычыны і...
 • Асуджаны эскадрон: у 1942 годзе яны марылі стварыць беларускае нацыянальнае войска
  Ц. Клыкоўская
  Другая сусветная вайна да самых каранёў страсанула ўклад жыцця беларускага народа, апынуўшагася паміж дзвюма нечалавечымі рэжымамі, народа, для якога вайна пачалася ў 1939, а не ў 1941 годзе...
 • СД у Баранавічах (1941–1943) у кантэксце лакальнага акупацыйнага рэжыму
  Г. Рус
  Для даследавання ўладарання нямецкага акупацыйнага рэжыму ў Савецкiм Саюзе пад час II сусветнай вайны судовыя акты пасляваенных працэсаў над нацыстамi застаюцца той крынiцай матэрыялаў, якая да сённяшняга часу амаль не выкарыcтоўвалася...
 • Саюз Беларускай Моладзі - вяртаньне з забыцьця
  Ц. Клыкоўская Каментароў: 13
  Другая Сусьветная вайна на тэрыторыi Заходняй Беларусi шмат у чым насiла характар вайны грамадзянскай. Супрацьлегласьцi гэтай крывавай эпохi, сьляды якой працягнулiся на дзесяцiгодзьдзi, адлюстравалiся ў зламаных лёсах дзесяткаў тысяч людзей...
 • Вырваныя бачыны. Да гісторыі Саюзу Беларускае Моладзі.
  Л. Юрэвіч
  Гісторыя нямецкай акупацыі Беларусі (1941-44) уяўляе з сябе суцэльныя вырваныя бачыны, у тым ліку й дзейнасьць Саюзу Беларускае Моладзі...
 • Узброеная Случчына. Да гісторыі Беларускае Краёвае Абароны
  С. Шнэк Каментароў: 2
  Беларуская Краёвая Абарона на Случчыне, як і на іншых абшарах Беларусі, стварылася раньняй вясною 1944 года. Бліжэйшыя вонкавыя ўмовы яе стварэньня і першапачатковага існаваньня і дзейнасьці былі, з аднаго боку, вельмі спрыяючымі, а з другога, - не...
 • Спробы арганізацыі беларускага войска пры нямецкай акупацыі Беларусі
  Ф. Кушаль
  Прычыны для канфлiкту галоўным чынам былi дзьве: адна тая, што немцы папрыдзялялi да ротаў сваiх падафiцэраў, якiя называлiся шэфамi ротаў i iнструктарамi. Вось гэтыя шэфы ротаў i пачалi ўваходзiць у кампэтэнцыi камандзiраў ротаў i зьвязаў...
 • Спробы арганізацыі беларускага антысавецкага партызанскага руху на Беласточчыне ў 1944-45 гг.
  Я. Матыс
  Імклівы наступ Чырвонай Арміі ў Беларусі напрыканцы чэрвеня 1944 г. прывёў да дэзарганізацыі ня толькі нямецкіх войскаў, але і беларускіх вайсковых фармацыяў...
 • Мілітарызацыя Наваградчыны ў часе нямецкае акупацыі 1941-1945
  Я. Сажыч
  Быў сьведкаю наступу й паходу Немцаў, якія акружылі Львоў, пайшлі далей, а Ўкраінцы перанялі часова ўладу ўключна з агалашэньнем Незалежнасьці, якая доўга ня трывала, бо не задоўга быў прызначаны губэрнатар Галіцыі...
 • Па сьлядох другой сусьветнай
  Ю. Весялкоўскі Каментароў: 18
  Гітлер прыйшоў да ўлады ў 1933 г. і адразу пачаў праводзіць у жыцьцё сваю праграму. Найперш трэба было разбудаваць і ўзброіць армію. I калі гэтае было зробленае, фюрэр пачаў прылучаць да Нямеччыны суседнія краіны...
 • Польскі вайсковы супраціў і Армія Краёва
  Б. К'яры
  Польскі вайсковы супраціў у заходніх вобласцях БССР узнік не ў 1941 г., а мог абапірацца на тыя падпольныя структуры, што паўсталі яшчэ на этапе саветызацыі. У рапартах высокапастаўленых афіцэраў ЗВЗ — гаворка пра польскую партызанскую дзейнасць ішла...
 • Армія Краёва на Беларусі. Частка І. Прадвеснікі АК
  Я. Сямашка
  Верасень 1939 г. прынёс насельніцтву Заходняй Беларусі кардынальныя змены ва ўсіх сферах грамадска-палітычнага і эканамічнага жыцця. Кастрычнік-лістапад характарызаваўся даволі талерантнымі адносінамі савецкай адміністрацыі да мясцовых жыхараў...
 • Армія Краёва на Беларусі. Частка IІ. Пад знакам канцэпцыі "двух ворагаў" (Пачатак)
  Я. Сямашка
  Напярэдадні паражэння Германіі ў Польшчы ўспыхне ўсенароднае паўстанне. Меркавалася, гэта будзе аднаразовая ўзброеная акцыя, на першапачатковым этапе - у сярэдняй Польшчы...
 • Армія Краёва на Беларусі. Частка IІ. Пад знакам канцэпцыі "двух ворагаў" (Працяг)
  Я. Сямашка Каментароў: 1
  Прыкладна з паловы 1941 г. Саюз узброенай барацьбы (польская абрэвіятура - ЗВЗ) паступова пачаў ператварацца з кадравай арганізацыі ў масавую. Гэта адбывалася за кошт аб'яднання падпольных вайсковых арганізацый...
 • Армія Краёва на Беларусі. Частка IІI. Схватка даўжынёю ў 10 гадоў
  Я. Сямашка Каментароў: 1
  У пастку НКДБ пакуль - размова ідзе пра ліпень 1944 г.- не папаў ніводны афіцэр з Навагрудскай акругі, у тым ліку яе ранейшыя кіраўнікі. Януш Праўдзіц-Шляскі і Станіслаў Сэндзяк...
 • Байкі для патрыётаў
  А. Пачобут Каментароў: 3
  Будаваць нешта трывалае на хлусні, няпраўдзе і паўпраўдзе немагчыма. Такі падыход нічым не лепшы ад ідэалагізаваных працаў савецкіх гісторыкаў. Немагчыма ўсё спісваць на закрытасць архіваў (хоць гэта сапраўды вялікая праблема)...
 • С. Ёрш - Забойства Фабіяна Акінчыца
  Фабіян Акінчыц - лідэр беларускіх нацыянал-сацыялістаў
  У сакавіку 1943 году ў акупаваным немцамі Менску быў забіты лідэр беларускіх нацыянал-сацыялістаў Фабіян Акінчыц. І сёньня той тэрарыстычны акт выклікае шэраг пытаньняў, на якія пакуль не было дадзена адказаў...
 • Беларускі нацыянальны рэзыстанс у гады Другой сусьветнай вайны
  С. Ёрш
  Беларускі нацыянальны рух у цэлым таксама ня быў адзіным. Яшчэ ў 1940 годзе ў ім стварыліся тры плыні. Адна ў барацьбе за незалежнасьць рабіла стаўку на нацыянал-сацыялістычную партыю Нямеччыны; другая, спадзеючыся легальна атрымаць уладу, ішла на...
 • Беларуская партызанка
  С. Ёрш Каментароў: 3
  Напярэдадні нямецка-савецкай вайны нямецкая вайсковая выведка (абвэр) зьвярнула пільную ўвагу на ўкраінска-беларускае Палесьсе. Нямецкае вайсковае камандаваньне меркавала, што палескія балаты й лясы не дазволяць выкарыстаць тут танкавыя часткі...
 • Беларускі Супраціў у 1940-х—1950-я гады
  С. Ёрш Каментароў: 1
  Прапануецца наступная пэрыядызацыя Беларускага пасьляваеннага Супраціву. За пачатак гэтага руху варта лічыць 1944 год - час выгнаньня зь Беларусі нямецкіх войскаў і зьмены нямецкай акупацыі на савецкую...
 • Вяртаньне БНП. Асобы і дакумэнты Беларускай Незалежніцкай Партыі
  С. Ёрш Каментароў: 2
  Трымаючы ў рукох том пад назваю Вяртаньне БНП, мы маем перад сабою кнігу, дзе ўпершыню ў Беларусі сабраная ды сыстэматызаваная інфармацыя пра Беларускую Незалежніцкую Партыю, уведзеныя ва ўжытак новыя крыніцы пра гэтую арганізацыю-лідэра...
 • Пасляваенны перыяд (1945-1953)

 • Вызначэнне беларуска-польскай мяжы ў 1939-1948 гг.
  С. Хоміч Каментароў: 3
  Праблема савецка-польскай мяжы пачынаючы з восені 1939 г. істотна ўскладняла знешнепалітычнае становішча СССР. Злучаныя Штаты Амерыкі і Вялікабрытанія, якая дала прытулак польскаму эмігранцкаму ўраду, як вядома, не прызналі новай заходняй мяжы СССР...
 • Апазыцыя ў Беларусі (1944—1953)
  А. Гардзіенка Каментароў: 7
  Пры разглядзе факту існаваньня апазыцыйных арганізацыяў зьвяртае на сябе ўвагу характэрная акалічнасьць: абсалютная большасьць моладзевых антысавецкіх арганізацыяў дзейнічала на тэрыторыі Заходняй Беларусі...
 • Пасьляваенны супраціў бальшавіцкім акупантам на Беларусі
  С. Ёрш Каментароў: 3
  Пасьляваенны антыкамуністычны рух у краінах Усходняй і Паўднёвай Эўропы быў запачаткаваны яшчэ ў часы нямецкай акупацыі. Найперш, гэта датычыцца Польшчы, Украіны і Югаславіі...
 • Вытокі беларускага пасьляваеннага антыбальшавіцкага ўзброенага руху
  С. Ёрш
  Беларускі антысавецкі ўзброены рух другой паловы 1940-х-1950-х гадоў не вывучаўся гісторыкамі савецкай Беларусі, як і навукоўцамі незалежнай Рэспублікі Беларусь. Для айчыннай гістарыяграфіі такой праблемы, як антысавецкі ўзброены рух, наогул не...
 • Кароткі нарыс гісторыі Саюзу Вызваленьня Беларусі
  С. Ёрш
  Першыя два гады савецкага панаваньня ў Беларусі пасьля выгнаньня нямецкіх акупантаў прайшлі пад знакам актыўнага збройнага супраціву, які арганізавалі польскае, украінскае і беларускае нацыянальныя падпольлі...
 • Да набыцця незалежнасці (1953-1991)

 • Беларускія антыкамуністычныя рухі канфесійнай і агульнадэмакратычнай накіраванасці
  М. Чарняўскі Каментароў: 1
  Пасля смерці Сталіна ціск камуністычнага рэжыму на грамадства не знік. Ён адно змяніў свае формы - ад масавых расстрэлаў і доўгатэрміновых зняволенняў (да 25 гадоў) перайшлі да звальненняў з працы, рэпрэсіўнай псіхіятрыі, высылкі за мяжу...
 • Беларускія антыкамуністычныя рухі нацыянальна-патрыятычнай скіраванасці
  М. Чарняўскі
  Пра нацыянальна-дэмакратычны рух самай вялікай, расійскай, меншасці ў Беларусі не даводзіцца казаць. Нашы “старэйшыя браты” хоць колькасна і заставаліся меншасцю, але практычна за ўсё гады савецкай улады палітычна дамінавалі ў Беларусі...
 • Кроніка дэмакратычнай апазыцыі й палітычных рэпрэсіяў у Беларусі 1953-1988 г
  В. Арэшка Каментароў: 2
  За храналягічныя рамкі пэрыяду ўзяты даты, якія фіксуюць найважнейшыя вехі ў фармаваньні й разьвіцьці дэмакратычнай апазыцыі ў Беларусі...