Эскадрон коннага палка на чале з ротмістрам Булак-Балаховічам. Рапіна, да 16 сакавіка 1919г.

Эскадрон коннага палка на чале з ротмістрам Булак-Балаховічам. Рапіна, да 16 сакавіка 1919г.
©2007—2019 JiveBelarus.net